monikadorninger

 
LEBENSLAUF    I     GALERIE     I    AUSSTELLUNGEN    I     ARCHIV    I    NEWS    I    LINKS    I    KONTAKT    I    HOME
 
   

       
               
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

 

 

 

 
 
ARCHIV

<  23 >

"Pont neuf" Paris 

    Kreide ,Kohle, 43x60 cm